pin-games.se >> PINBALL >> PCBs >> Gottlieb Sys.80
Pinball - Gottlieb - System 80
Game prom change to 2716

Modifiering till "2716" game eprom på äldre Gottlieb System 80.

För att förstå ändringarna kommer här först en beskrivning av stiften 18 till 22 som skiljer de olika socklarna åt.

Äldre prom 1 , 6341 (½k)
Äldre prom 2 , 6341 (½k)
Ny prom 1 , 2716 (2k)
Monterad i sockel "prom 1"
pin #
connection
22
21
AB 10
20
SEL 1
19
BAB 12
18
______
BAB 9
pin #
connection
22
21
AB 10
20
SEL 1
19
BAB 12
18
BAB 9
pin #
connection
22
BAB 9
21
Vpp (+5V)
20
SEL 1
19
AB 10
18
_______
BAB 12

Det enklaste är att byta ut sockel "prom 1" till en vir sockel. En sockel med långa ben.

Först tar man bort befintlig sockel "prom 1"

Stiften 18, 19 och 21 kapas på mitten på den nya sockeln, vilken sedan monteras.

Stift 18, 19 och 21 skall då (hänga i luften) inte vara anslutna till kortet. Egentligen skulle man även göra det samma med stift 22 men det skall inte behövas. Därefter ansluter man stiften från nya sockeln till sina nya anslutningar enl. följande .

Stift #18 till "//BAB 12" , som hittas på Z10 (74LS05) #13 .( Alternativt Z7 #10 eller U2 #21. )

Stift #19 till "AB 10" , som hittas på prom 1 alt. prom 2 stift #21 .

Stift #20 är samma (//CE) och ändras inte .

Stift #21 till Vpp , som är +5volt och bl.a. hittas på stift #24 prom 1 alt. prom 2 .

Stift #22 till "BAB 9" , som hittas på prom 2 #18 . Glöm inte att koppla detta stift.

OBS ! Använd alltid en nät separerad (lågvolt) lödkolv .

www.pin-games.com
www.pin-games.se
Update 2004/Jun/01
Skicka ett mail om du vill beställa.
Sys. 80 Prom List